baner dzienny dom pomocy społecznej w koninie

O nas

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Koninie dla Osób Starszych jest filią Stacjonarnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie, ul. Południowa 1 . Funkcjonujemy jako lokalny ośrodek wsparcia.

Placówka prowadzona i finansowana  jest przez Prezydenta Miasta Konina, a nadzór merytoryczny sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

Oferujemy środowiskową pomoc i opiekę mieszkańcom miasta Konina, którzy wyniku chorób, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie. Placówka mieści się przy ul. Południowa 2 w jednokondygnacyjnym budynku przy Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Dom przeznaczony jest dla 30 osób, które mogą spędzać tu czas w godzinach 7:00-16:00. W zależności od potrzeb Seniorów czas funkcjonowania placówki ulega wydłużeniu. Z naszych usług korzystają: seniorzy, osoby niepełnosprawne. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Koninie ma za zadanie udzielać jak najszerszego wsparcia osobom w podeszłym wieku, aby mogły jak najdłużej  funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania. W ramach naszej działalności oferujemy:

Naszym celem jest jak największa aktywizacja osób w podeszłym wieku zgodnie z ich możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami, integracja międzypokoleniowa oraz utrzymanie seniora w zdrowiu w jego środowisku zamieszkania. 

Obecnie w placówce zatrudnione są 3 osoby

  1. Kierownik: Radosław Karczewski
  2. Opiekun: Agnieszka Derezińska
  3. Opiekun: Alicja Kuczyńska

Cały personel naszego ośrodka ma wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz – kierunkowe z zakresu terapii , pracy socjalnej, organizacji pomocy społecznej.

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej dla Osób Starszych
w Koninie

ul. Południowa 2
62-510 Konin
tel: 63 243 38 14 wew. 30