baner dzienny dom pomocy społecznej w koninie

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę korzystać z placówki mieszkając poza Koninem ?

Niestety nie. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie jest w myśl Ustawy o Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy i tylko mieszkańcy gminy prowadzącej ośrodek mogą korzystać  z jego wsparcia. Naszą placówkę prowadzi i finansuje Prezydent Miasta Konina i z tego tytułu tylko mieszkańcy gminy Konin mogą z niej korzystać

2. Jaka jest procedura przyjęcia do placówki ?

Osoby zainteresowane pobytem w naszej placówce zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na ulicy Przyjaźni 5 , gdzie Państwo pobierzecie wniosek o udzielenie wsparcia w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie i dokument, który wypełnia lekarz. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie.  Następnie  pracownik socjalny odwiedzi Państwa w domu i przeprowadzi wywiad środowiskowy - zbada Państwa sytuację życiową, ustali wysokość opłat za pobyt w DDPS Konin. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy wcześniej do naszej siedziby, żeby mogli zapoznać się osobiście z warunkami i klimatem placówki. Wszelkich informacji udziela pracownicy placówki. Niemniej gdybyście Państwo życzyli sobie odbyć dłuższe spotkanie z nami prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.    

3. Czy wysoki dochód uniemożliwia mi korzystanie z DDPS Konin?

Kryterium dochodowe nie jest warunkiem korzystania z naszych usług. Dochód może mieć ewentualny wpływ na wysokość opłat za pobyt w DDPS. O szczegółach  poinformują Państwa pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

4. Jaka jest opłata za pobyt ?

Opłaty za pobyt ustalane są indywidualnie na podstawie oceny Państwa sytuacji życiowej / finansowej przez pracownika socjalnego. Nie jesteśmy wstanie precyzyjnie podać kwot. Opłaty za wyżywienie uwarunkowane są aktualną stawką żywieniową obowiązującą w placówce.  W 2018 roku stawka ta wynosi 5,30 zł za dwudaniowy obiad

5. Czy mogę korzystać tylko z posiłków ?

Nie.  Placówka ma za zadanie aktywizować seniorów tak aby jak najdłużej pozostali w swoim środowisku. Posiłek jest tylko dodatkiem do pobytu.   

6. Czy w placówce zatrudniona jest pielęgniarka ? 

Nie.  Przepisy określające warunki funkcjonowania domów dziennego pobytu nie nakładają obowiązku zatrudnienia pielęgniarki. Nasza placówka nie świadczy usług medycznych. Każdy z Uczestników usługi medyczne ma świadczone w ramach NFZ w swoim miejscu zamieszkania. W przypadku  pogorszenia się stanu zdrowia, omdlenia lub utraty przytomności niezwłocznie o tym fakcie informujemy najbliższą rodzinę / opiekuna . W przypadku braku reakcji ze strony opiekuna lub w sytuacji gdy stan zdrowia Seniora nie ulega poprawie  (brak logicznego kontaktu, brak reakcji na udzielaną pomoc, lub inne objawy ) niezwłocznie wzywane jest pogotowie ratunkowe i ponawiane  próby kontaktu z opiekunem wskazanym w karcie informacyjnej.    

7.  Czy osoby korzystające z placówki muszą spełniać określone wymagania? 

Każdy z Uczestników powinien sygnalizować potrzeby fizjologiczne i  przy pomocy opiekuna móc je zaspokoić.  W placówce są toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Nie ma łazienek umożliwiających przeprowadzenie czynności higienicznych miejsc intymnych. Z tego powodu nie jesteśmy wstanie zapewnić Uczestnikom z zaawansowaną niepełnosprawnością czy zaawansowanymi  zmianami otępiennymi ( demencja starcza, alzheimer )  należytej opieki.   

Nadrzędnym celem placówki jest aktywizacja, integracja społeczna osób w podeszłym wieku. W sytuacji gdy Senior  nie jest wstanie świadomie i aktywnie  uczestniczyć w proponowanych przez placówkę zajęciach, a zmiany dementywne uniemożliwiają logiczny kontakt i realną ocenę swojej sytuacji sugerujemy pomoc w formie indywidualnej opieki środowiskowej.  Osoby z zaawansowaną demencją starczą lub chorobą Alzheimera czują się w nowym środowisku jakim jest placówka niepewnie.  Zmiana schematu funkcjonowania negatywnie wpływa na ich zdrowie i poczucie bezpieczeństwa.  Prosimy pamiętać o tym, żeby motywować  swoich bliskich  korzystaniu z usług  placówek dziennego pobytu,  zaraz po pojawieniu się pierwszych objawów wskazujących na występowanie choroby neurodegeneracyjnej . Dzięki temu nasza  praca przyniesie wymierne korzyści Seniorom i ich rodzinom.  

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej dla Osób Starszych
w Koninie

ul. Południowa 2
62-510 Konin
tel: 63 243 38 14 wew. 30